قیمت چاپ کاتالوگ:

کاتالوگ با مشخصات:
قطع A4 مقوا ۲۰۰ گرم گلاسه، ۴ رنگ دورو ، چاپ افست – ۱۰۰۰۰ برگ با دو تنوع
قیمت: ۱۰۲۰۰۰۰ تومان

کاتالوگ با مشخصات:
قطع A4 مقوا ۲۰۰ گرم گلاسه، ۴ رنگ دورو ، چاپ افست – با پوشش یووی براق – ۱۰۰۰۰ برگ با دو تنوع
قیمت: ۱۵۲۰۰۰۰ تومان

کاتالوگ با مشخصات:
قطع A4 مقوا ۲۵۰ گرم گلاسه، ۴ رنگ دورو ، چاپ افست – ۱۰۰۰۰ برگ با دو تنوع
قیمت: ۱۱۸۰۰۰۰ تومان

کاتالوگ با مشخصات:
قطع A4 مقوا ۲۵۰ گرم گلاسه، ۴ رنگ دورو ، چاپ افست – با پوشش یووی براق – ۱۰۰۰۰ برگ با دو تنوع
قیمت: ۱۶۴۰۰۰۰ تومان

به علت تنوع حالات ممکن ، برای اطلاع از سایر حالت ها و قیمت ها با ما تماس بگیرید.

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]