توجه

مشتریان عزیز با توجه نوسناتی که در بازار وجود دارد جهت اطلاع از هزینه های دقیق و بروز با شماره 02177878020 تماس حاصل فرمایید.

ست اداری در واقع اوراق اداری هستند که در امور اداری و دفتری یا مکاتبات شرکت یا سازمانی در زمینه فعالیت های خود بصورت هماهنگ و با طراحی ست اداری زیبا و شیک جهت فعالیت هایی چون نامه نگاری های شرکت و یا تبلیغات استفاده می شود.

چاپ ست اداری همچنین برای معرفی شرکت یا موسسه یا مراکز مختلف کاربرد دارد و جنبه تبلیغات ست اداری بنا بر نوع فعالیت شما کم یا زیاد میشود، اما به هیچ عنوان نباید از طراحی ست اداری و اوراق اداری که در شرکت ها و سازمان های مختلف دیده میشود غافل شد.

نمونه چاپ ست اداری

تعرفه چاپ ست اوراق اداری – سربرگ A4 و پاکت نامه

فرم ست اداری اول

شامل

 • سربرگ A4 و پاکت نامه
 • کاغذ ۸۰ گرم اندونزی
 • چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
  ۲۰۰۰ سربرگ A4
 • ۲۰۰۰ پاکت نامه

فرم ست اداری دوم

شامل

 • سربرگ A4 و پاکت نامه
 • کاغذ ۸۰ گرم اندونزی
 • چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
  ۴۰۰۰ سربرگ A4
 • ۴۰۰۰ پاکت نامه

فرم ست اداری سوم

شامل

 • سربرگ A4 و پاکت نامه
 • کاغذ ۱۲۰ گرم اندونزی
 • چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
  ۲۰۰۰ سربرگ A4
 • ۲۰۰۰ پاکت نامه

فرم ست اداری چهارم

شامل

 • سربرگ A4 و پاکت نامه
 • کاغذ ۱۲۰ گرم اندونزی
 • چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
  ۴۰۰۰ سربرگ A4
 • ۴۰۰۰ پاکت نامه

تعرفه چاپ ست اوراق اداری – سربرگ A4 و سربرگ A5

فرم ست اوراق اداری

شامل

 • سربرگ A4 و سربرگ A5
 • کاغذ ۸۰ گرم اندونزی
 • چاپ افست اختصاصی دو رنگspot
 • ۲۰۰۰ سربرگ A4 و ۴۰۰۰ سربرگ A5

فرم ست اوراق اداری

شامل

 • سربرگ A4 و سربرگ A5
 • کاغذ ۸۰ گرم اندونزی
 • چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
 •  ۴۰۰۰ سربرگ A4 و ۴۰۰۰ سربرگ A5

فرم ست اوراق اداری

شامل

 • سربرگ A4 و سربرگ A5
 • کاغذ ۱۲۰گرم اندونزی
 • چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
 •  ۲۰۰۰ سربرگ A4 و ۴۰۰۰ سربرگ A5

فرم ست اوراق اداری

شامل

 • سربرگ A4 و سربرگ A5
 • کاغذ ۱۲۰ گرم اندونزی
 • چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
 • ۴۰۰۰  سربرگ A4 و ۴۰۰۰ سربرگ A5

تعرفه ست اوراق اداری – سربرگ A4 و سربرگ A5 و پاکت A4 و پاکت نامه

فرم ست اوراق اداری

شامل

 • سربرگ A4 و سربرگ A5 و پاکت A4 و پاکت نامه
 • کاغذ ۸۰ گرم اندونزی
 • چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
 •  ۲۰۰۰ سربرگ A4
 • ۲۰۰۰ سربرگ A5
 • ۱۰۰۰ پاکت نامه
 • ۱۰۰۰ پاکت A4

فرم ست اوراق اداری

شامل

 • سربرگ A4 و سربرگ A5 و پاکت A4 و پاکت نامه
 • کاغذ ۸۰ گرم اندونزی
 • چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
  ۴۰۰۰ سربرگ A4
 • ۴۰۰۰ سربرگ A5
 • ۲۰۰۰ پاکت نامه
 • ۲۰۰۰ پاکت A4

فرم ست اوراق اداری

شامل

 • سربرگ A4 و سربرگ A5 و پاکت A4 و پاکت نامه
 • کاغذ ۱۲۰ گرم اندونزی
 • چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
 •  ۲۰۰۰ سربرگ A4
 • ۲۰۰۰ سربرگ A5
 • ۱۰۰۰ پاکت نامه
 • ۱۰۰۰ پاکت A4

فرم ست اوراق اداری

شامل

 • سربرگ A4 و سربرگ A5 و پاکت A4 و پاکت نامه
 • کاغذ ۱۲۰ گرم اندونزی
 • چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
 •  ۴۰۰۰ سربرگ A4
 • ۴۰۰۰ سربرگ A5
 • ۲۰۰۰ پاکت نامه
 • ۲۰۰۰ پاکت A4
[تعداد: 1   میانگین: 5/5]